Pożyczka Gotówkowa

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 498.92 PLN
Oprocentowanie nominalne 9.85 %
Oprocentowanie rzeczywiste 40.70 %
Prowizja 9.99 % Wysokość prowizji jest ustalana indywidualnie

od 9,99% do 13,99% - Wysokość prowizji zależy od ustalonego przez Bank Millennium profilu kredytowego Pożyczkobiorcy i uwzględnia obniżkę o 4 punkty procentowe w przypadku gdy Klient zawrze umowę ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony
wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Wariant 1 oraz wskaże Bank jako uprawnionego z tej umowy. W
przeciwnym razie prowizja jest wyższa o 4 punkty procentowe w stosunku do wartości podanej w tabeli powyżej.
W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w trakcie okresu kredytowania prowizja zostanie podwyższona o
wartość obniżki na zasadach opisanych w umowie pożyczki.

Opłata administracyjna 0.00 %
Ubezpieczenie kredytu 0.300 % Ubezpieczenie opcjonalne: 0,3%
Opłata za wcześniejszą spłatę 0.00 % W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę
(ustawa o kredycie konsumenckim)
Plusy
Array
Minusy
Array